Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Sistemi
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim)
Başvuru Tarihleri: 5-7 Ağustos
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Bölümü
Müzik Teknolojileri Bölümü
Başvuru Tarihleri: 5-21 Ağustos
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı
Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz- 9 Ağustos